Swazi-kieli on yksi monista, jotka ovat joutuneet kasvavan paineen alla englannin hallitsevuuden ja suosion takia. Paljon voidaan tehdä sen varmistamiseksi, että tämä tärkeä paikallisen kulttuurin kantaja ei katoa.

Swazi- tai swati-kieli on Nguni-ryhmän bantu-kieli, jota puhutaan laajasti Swazimaassa ja Etelä-Afrikassa. Swazin ja englannin kielet ovat molemmat Swazimaan viralliset kielet; ja näin ollen nämä ovat merkittäviä sekä kouluissa että hallituksen viestinnässä.

Suomen kielen ja kulttuurin opinnot

Swazin kulttuuri ja kieli ovat edelleen hyvin säilyneitä ihmisille; Nykyään suurin osa swazimaista elää edelleen perinteisesti, käyttäen perinteisiä vaatteita jne. Swazimaan kuuluisan perinteisen kulttuurin ja rikkaan kielen takia monet ulkomaiset ihmiset, joilla on eri kulttuurit, haluavat tietää swazien kielen ja perinnön.

Swazi-kieli on vain yksi swazien mielenkiintoisista näkökohdista; swazin kielelle viitataan ” siSwati ”. Se on tonaalinen bantu-kieli, joka todennäköisemmin liittyy läheisesti zulu-kieleen. Jotkut ihmiset saattavat siis sekoittaa Zulun ja Swazin kielen puhujien äänet, mutta kielitieteilijät määrittelevät selvästi näiden kahden erot.

Maailman globalisaation vuoksi monet kulttuurit ja kielet ovat vaarassa hallita muita tärkeitä kieliä. Kuten kaikki kielet ja kulttuurit, myös swazien kieli on vaarassa hallita länsimaisia kulttuureja ja kieltä, erityisesti englantia. Lisäksi se vaikuttaa kansan nopean länsimaistumisen vuoksi kielteisesti kielen tilaan ja sisältää myös swazinkielen.

Lisäksi länsimaisen kulttuurin erittäin huomattava vaikutus swazien kansaan ei vaikuta vain kansan kieleen, vaan myös merkittävästi swazien rikkaaseen kirjallisuuteen ja kulttuuriin. Maaseudulta kaupunkialueelle muuttaneet swazit ovat muuttaneet uskomustaan, että swazikirjallisuus on taiteen ja viihteen muotoa, mutta katsovat nyt, että televisio, sanomalehdet, lehdet ja radio ovat tehokkaimpia viihteen muotoja.

Matza leipä resepti

Kaupunkialueille muuttaneiden swazien kirjallisuuden rajoitettu käyttö on varmasti aiheuttanut heidän kirjallisuutensa merkityksen viihdemuotona vähentymisen. Monet ihmiset yleensä erottaisivat swazi-kulttuurin yhdeksi maailman ainutlaatuisimmista kulttuureista; Tosiasia on kuitenkin, että heidän kielensä ja perintönsä häviävät hitaasti globalisaation luonnollisten vaikutusten takia.

Sekä kielitieteilijät että asiantuntijat uskovat, että swazien kieli ja kulttuuri ovat molemmat uhanalaisia hyvän koulutusjärjestelmän puuttumisen vuoksi, ja siksi on välttämätöntä, että Swazin hallitus itse ottaa käyttöön paremman koulutusjärjestelmän, joka auttaisi elvyttämään ja rikastuttamaan swazi-kulttuuria. .

Kieli ja kulttuuri ovat välttämättömiä tekijöitä, jotka tekevät maan perinnöstä erityisen ja ainutlaatuisen. Jos kieli tai kulttuuri jätetään huomioimatta ja jätetään uhanalaiseksi, se voi hitaasti, mutta varmasti hävittää maan identiteetin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *