Musiikki, teatteri ja musiikki ovat taiteen osa-alueita, joihin taitelijat ammentavat usein ideoita omista elämänkokemuksistaan. Taitelija on omalla alallaan tunteiden tulkki ja hänen tulkintansa tietystä ihmisiä liikuttavasta asiasta vetoavat yleisöön. Taiteilijan on usein ammennettava tuotantoonsa voimaa omista kokemuksistaan, ja hän joutuu uppoutumaan omiin ajatuksiinsa, pettymyksiin ja murheisiinkin uudelleen.

Taide ammentaa tunteista

Vaikeiden asioiden eläminen uudestaan kysyy henkistä vahvuutta, jota tarvitaan kun työstetään asiaa eteenpäin. Usein taiteilijat käsittelevät tuotannossaan jo menneitä asioita, kokemuksia, jotka on eletty ja käsitelty itsensä kanssa valmiiksi. Tuoreiden ja vielä auki olevien tunteiden käsittely on usein henkisesti liian rankkaa ja usein tunteen työstö esitykseksi antaa taitelijalle mahdollisuuden sulkea asia lopullisesti, jotta hän voi jatkaa matkaansa eheytyneempänä.

Mielikuva taiteilijasta

Taiteilijan ehkä yksi haastavimmista asioista on luoda itselleen tavaramerkki. Se jokin, joka erottaa hänet muista ja minkä avulla hänet muistetaan. Läpilyönti taiteen alalla on vaikeaa, joten oman linjan löytyminen on ehdottoman tärkeää. Monilla menestyvillä taiteilijoilla on jokin asia, josta yleisö tunnistaa hänet.

Kuvataiteilijoilla tämä saattaa olla vaikkapa jonkun tietyn kuvion toistaminen tai väri, tanssijoilla taas omanlainen ja juuri kyseiselle taiteilijalle ominainen liikehdintä. Oli se mikä tahansa, siihen saadaan voima taiteilijasta itsestään ja hänen tunteistaan, jotka on muokattu uudenlaiseen muotoon kuten esimerkiksi tanssiesitykseksi.

Suru, ilo, menetykset, sairaudet, menestys tuodaan taiteilijan esitykseen omalla lailla ilmaistuna. Yleisölle jokaisen taitelijan täytyy pystyä luomaan näkymätön, oma allekirjoitus jokaiseen esitykseen, joka sitoo hänet aiempaan tuotantoon. Tämä ei kuitenkaan tarkoita kopiointia, vaan taiteilijan on pystyttävä muuntautumaan ja tuomaan taiteeseen aina jotain uutta, unohtamatta omaa skaalaansa.

Taide apuna vaikeiden asioiden hoidossa

Taiteeseen ammennetaan vaikeista asioista ja elämän varrella sattuvista tapahtumista mutta sen avulla voidaan myös parantaa. Viime aikoina erityisesti musiikkiterapialla on saatu aikaa erittäin positiivisia tuloksia ja sitä on pyritty käyttämään hyväksi muistisairaiden ja psyykkisesti sairaiden hoidossa. Tulevaisuudessa sen uskotaan tulevan hoitomuodoksi yhä useampien sairauksien hoidossa.

Taide voi olla apukeino myös henkilöille, jotka ovat keskellä vaikeaa elämäntilannetta. Tunteisiin vetoava laulu, joka kertoo omasta tilanteesta saattaa laukaista lukkoja, jonka avulla parantuminen ja eheytyminen voi alkaa. Omia tunteita voi olla helpompi käsitellä taiteen kautta kuin puhumalla. Jos taiteilija tekee taidetta niin sanotusta sydänverellä tuoden omat tunteensa julkisiksi, voi hän samalla auttaa monia samoja ongelmia tai vaikeita hetkiä eläneitä. Laulu ja teatteri voivat auttaa käsittelemään asioita, joita on pyritty pitämään alitajuisesti poissa. Monille juuri tietyt biisit tuovat mieleen jonkun elämänvaiheen ja tämä johtuu juurikin ihmisen tarpeesta tukeutua taiteeseen silloin, kun tuntuu, ettei omia tunteita saa puhumalla auki.

Taitelijan vastuu

Taiteen avulla on käsitelty eroja, kuolemaa, koulukiusaamista, menneisyyden traumoja ja mielenterveysongelmia. Taiteilijoilla on myös vastuu esityksistään, sillä he tuovat vaikeat tilanteet esille haluamalla tavallaan. Yleisössä koetut tunteet saattavat olla hyvin voimakkaita ja laittaa liikkeelle erilaisia prosesseja ihmisten sisällä. Parhaimmillaan taiteilija pystyy vaikuttamaan yleisöönsä niin että taide-elämys toimii parantavana voimana.

Taiteen kokeminen on aina henkilökohtainen asia, jokainen kuulee ja näkee kuten haluaa. Omilla tunteilla ja elämäntapahtumilla voi olla ratkaiseva merkitys kuinka joku taulu tai vaikka tanssiesitys näyttäytyy katselijoille, jokaista ohjaavat omat tunteet. Taitelijalle itselleen jokainen työ on kasvun paikka, joka vie eteenpäin sekä ammatillisesti että ihmisenä. Taide on kaksisuuntainen väylä, jossa vaikutus taiteilijan ja yleisön välillä kulkee molempiin suuntiin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *