Kollegiaalisuuskulttuurilla on yhtä tärkeä rooli siviilioikeusjärjestelmässä kuin oikeudenkäynnissä, löytöissä, liikkeenharjoittamisessa ja oikeudenkäynnissä. Sen on oltava osa jokaisen nuoren lakimiehen koulutusta. Tämä koulutus alkaa asettamillamme esimerkeillä.

Ihmiset ovat sosiaalisia olentoja. Menestymme ilmapiirissä molemminpuolisen kunnioituksen ja huolenpidon suhteen muihin. Suurimmat saavutuksemme ovat toteutuneet kokonaisuuden yhteisillä pyrkimyksillä yhteiseen tarkoitukseen.

Kemin taidemuseon vuosi alkaa nimekkäällä näyttelyllä

Yksi tällainen saavutus on siviilioikeusjärjestelmä. Kun me yksilöinä kärsimme vahinkoa toisen laiminlyönnistä, meillä on mahdollisuus saada muutoksenhakukeino siviilioikeusjärjestelmän nojalla. Tuomarit ovat valmiita hoitamaan valituksemme, lakimiehet ovat valmiita puolustamaan puolestamme ja tuhannet omistautuneet tuomioistuimen toimihenkilöt ovat valmiita auttamaan kaikin mahdollisin tavoin. Meitä kutsutaan pyhitettyyn kammioon. Esitämme valituksen siviilikielellä ja kunnioittavasti. Puolustamme innokkaasti tietäen, että meillä on oikeus vaatia valituksen tekijää todistamaan, mitä he väittävät. Lopulta saadaan aikaan päätöslauselma, joko sopimuksella tai päätöksellä. Vaikka kaikki eivät olekaan täysin tyytyväisiä päätöslauselmaan, hyväksymme sen sitovana. Hyväksymme päätöslauselman osana sosiaalista sopimusta, joka sitoo meidät yhteen. Meillä asianajajina ja tuomarina on suuri vastuu välittää luottamuksen tunnetta siviilioikeusjärjestelmään. Meillä ei ole kykyä pakottaa kansalaisia hyväksymään siviilioikeusjärjestelmän tuomioistuinten antamia tuloksia. Suurin liittolainen siviilioikeusjärjestelmän puolustamisessa on kansalaisten luottamus järjestelmän eheyteen.

Lakimiehet eivät ole vain puolustajia, ja tuomarit eivät ole vain välimiehiä. Olemme järjestelmän päästäjät. Joka kerta, kun kansalaisuus kohtaa tuomarin tai asianajajan, järjestelmässä tai ilman sitä, vaikutelmia syntyy. Näitä vaikutelmia voidaan herättää itseluottamus tai pelottaa skeptisyydellä. Olemme näyttelmän näkyvimpiä näyttelijöitä. David Ball on usein kuullut sanoneen, että näytelmä on siitä mitä se viettää suurimman osan ajastaan. Jos osuutemme tässä näytelmässä koskee luottamusta, niin kollegiaalisuus on yleinen teema. Kollegiallisuutta on kehitettävä ja opetettava nuorille lakimiehillemme. Siitä on keskusteltava avoimesti, silmällä pitäen lisätä vaikutusvaltaansa. Vaikka riita-asiat ovat usein ristiriitaisia, emme välttämättä anna meidän viedä itseämme hämärtääkseen kansalaisuuden linjoja. Tehokas edustus ja kollegiaalisuus eivät ole toisiaan poissulkevia. Totuudenmukaisemmin, he ovat toisistaan riippuvaisia. Nuoria lakimiehiä on ohjattava pyrkimyksessään tulla tehokkaaksi asianajajaksi. Tehokas opastus sisältää keskustelua kohteliaisuuden, kohteliaisuuden ja rehellisyyden perusperiaatteista. Pelkkä sanat eivät kuitenkaan voi korvata esimerkkiä.

opetuspari opettajuuden peilinä

Harkitse asiaa tuomioistuimessa. Kunnioitussanat välittävät oikeudenkäyntimenettelyjen karkeuden ja tärkeyden ja herättävät tuomarin kunnioitusta.

Harkitse tuomioistuinta hakemaan oikeudenkäyntiä. Kunnioittaminen osoittaa, että tuomioistuin ymmärtää asianosaisten huolet. Ymmärtäminen lisää riita-asioiden luottamusta järjestelmään, mutta opettaa myös nuorelle asianajajalle, että riita-asiat ovat ennen kaikkea kunnioitusta ansaitsevia kansalaisia.

Harkitse vastaväittäjien ottamista yhteyttä. Nuoret lakimiehet seuraavat innokkaasti vihjeitä siitä, kuinka harjoittaa itsenäistä vuorovaikutustaan vastapuolten kanssa. He käyttävät oppia, että avoin keskustelu ja kollegiaalinen käyttäytyminen edistävät erittäin tehokkaasti asiakkaiden etuja. Nuoret lakimiehet ymmärtävät, että joskus osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen, mutta erimielisyyteen ei tarvitse päästä lämpimästi ja epäkunnioittavasti.

Harkitse oikeudenkäynnin kohtelua. Yksinkertaisesti puhelun palauttaminen välittää kunnioitusta ja opettaa erittäin tehokkaasti, että asiakkaan kiinnostus on siviilioikeusjärjestelmän tärkein osa. Asiakas ansaitsee kunnioituksen ja annettu kunnioitus herättää luottamusta. Kielen kunnioittaminen ja riitauttavan oikeudenkäynnin kohtelu korostaa, että yksinkertaisesti erimielisyyden vuoksi se ei tarkoita, että oikeudenkäynnissä olisi vähemmän ihminen. Viime kädessä tämä puolustajan ja vastaväittäjän välinen kunnioitustunne rohkaisee osapuolten välistä keskustelua ratkaisun saavuttamiseksi. Jos ratkaisu on vaikeaa ja asia yritetään arvioida, riita-asioiden luottamus siviilioikeusjärjestelmään vahvistuu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *